Dr Gáspár Pál 1968 január 31-én született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi (mai Corvinus)   Egyetemen 1984-1989 folytatta. 1993 nyarán a London School of Economics által meghirdetett nyári egyetemen vett részt. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Doktori fokozatát 1994-ben, majd 1996-ban a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusi fokozatát szerezte meg. Halála után a Nemzeti Gazdasági és   Fejlesztési  Minisztérium  kiemelked√Ķ   munkájának  elismeréseként  Széchenyi  István emlékdíj adományozásával posztumusz kitüntetésben részesítette.

Hivatása a kutatás és az oktatás volt.

A tanítás iránt már az egyetem alatt elkötelezte magát. El√Ķbb demonstrátorként, kés√Ķbb tanársegédként dolgozottVilággazdasági Tanszéken Palánkai Tibor vezetése mellett
1989 és 1992 között. 1992-til elibb Veress József, majd Bod Péter Ákos által vezetett Gazdaságpolitika Tanszéken tanított tanársegédként, illetve adjunktusként, majd 1999-t√Ķl docensként. Rövidtávú tervei között szerepelt az egyetemi tanári fokozathoz szükséges habilitáció elvégzése.

Kiemelked√Ķ tudományos gondolkodásmódja, kutatói érdekl√Ķdése már az egyetemen, számos pályázaton, TDK-n való részvételével is megnyilvánult. Els√Ķ munkahelyén, a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetében, tudományos segédmunkatársként, majd munkatársként dolgozott 1990-1995 között. Kés√Ķbb a Pénzügykutató Rt tudományos f√Ķmunkatársa volt 1995-t√Ķl 2000-ig. Tudományos, kutatói elképzeléseinek megvalósításaként 2000-2001 során megalapította az ICEG Európai Központ-ját, annak igazgatója és tudományos f√Ķmunkatársa volt haláláig. B√Ķvebben az ICEG Európai Központról...(az intézet honlapjának 2008-as archív változata az alábbi linken érhet√Ķ el:  http://www.iceg-memo.hu )

Kiemelked√Ķ munkásságát számos konferencia, hírlevél, jelentés, publikáció, tanulmány fémjelezte, melyek közül több nemzetközi jelent√Ķséggel bírt.

Olyan kutatási programokban vett részt, illetve vezetett, amelyeket magyar kormányzati szervek (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Külügyminisztérium, Pénzügyminisztérium) rendeltek  meg,  a  Magyar  Tudományos Akadémia, az OKTK vagy az OTKA finanszírozott. Ezen kutatási programok témái többek között a következ√Ķk voltak: költségvetési politika, államadósság kezelése, nemzetközi t√Ķkeáramlások kezelése, az euró bevezetésének lehetséges következményei, versenyképesség és növekedés a hazai gazdaságban, közvetlen külföldi tikebefektetések, a gazdasági átmenet problémái. Számos, különbözi témákban az Európai Unió által meghirdetett nemzetközi pályázati projektek szakmai vezetije, koordinátora volt, illetve azokban szerz√Ķként is közrem√Ķködött. Nemzetközi projektekben nemcsak a magyar, illetve a kelet-európai térség kiemelked√Ķ  szakért√Ķjeként  partner,  de  több  ország  kutatási  tevékenységét  összehangoló vezet√Ķ partner szerepét is betöltötte intézetével.

A Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitikai Szakosztályának titkára volt.

Szakmai érdeklidéséril az általa 2000-ben összeállított önéletrajz önmagáért beszél.  

ÖNÉLETRAJZ