Dr Gáspár Pál 1968 január 31-én született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi (mai Corvinus)   Egyetemen 1984-1989 folytatta. 1993 nyarán a London School of Economics által meghirdetett nyári egyetemen vett részt. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Doktori fokozatát 1994-ben, majd 1996-ban a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusi fokozatát szerezte meg. Halála után a Nemzeti Gazdasági és   Fejlesztési  Minisztérium  kiemelkedő   munkájának  elismeréseként  Széchenyi  István emlékdíj adományozásával posztumusz kitüntetésben részesítette.

Hivatása a kutatás és az oktatás volt.

A tanítás iránt már az egyetem alatt elkötelezte magát. Előbb demonstrátorként, később tanársegédként dolgozottVilággazdasági Tanszéken Palánkai Tibor vezetése mellett
1989 és 1992 között. 1992-til elibb Veress József, majd Bod Péter Ákos által vezetett Gazdaságpolitika Tanszéken tanított tanársegédként, illetve adjunktusként, majd 1999-től docensként. Rövidtávú tervei között szerepelt az egyetemi tanári fokozathoz szükséges habilitáció elvégzése.

Kiemelkedő tudományos gondolkodásmódja, kutatói érdeklődése már az egyetemen, számos pályázaton, TDK-n való részvételével is megnyilvánult. Első munkahelyén, a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetében, tudományos segédmunkatársként, majd munkatársként dolgozott 1990-1995 között. Később a Pénzügykutató Rt tudományos főmunkatársa volt 1995-től 2000-ig. Tudományos, kutatói elképzeléseinek megvalósításaként 2000-2001 során megalapította az ICEG Európai Központ-ját, annak igazgatója és tudományos főmunkatársa volt haláláig. Bővebben az ICEG Európai Központról...(az intézet honlapjának 2008-as archív változata az alábbi linken érhető el:  http://www.iceg-memo.hu )

Kiemelkedő munkásságát számos konferencia, hírlevél, jelentés, publikáció, tanulmány fémjelezte, melyek közül több nemzetközi jelentőséggel bírt.

Olyan kutatási programokban vett részt, illetve vezetett, amelyeket magyar kormányzati szervek (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Külügyminisztérium, Pénzügyminisztérium) rendeltek  meg,  a  Magyar  Tudományos Akadémia, az OKTK vagy az OTKA finanszírozott. Ezen kutatási programok témái többek között a következők voltak: költségvetési politika, államadósság kezelése, nemzetközi tőkeáramlások kezelése, az euró bevezetésének lehetséges következményei, versenyképesség és növekedés a hazai gazdaságban, közvetlen külföldi tikebefektetések, a gazdasági átmenet problémái. Számos, különbözi témákban az Európai Unió által meghirdetett nemzetközi pályázati projektek szakmai vezetije, koordinátora volt, illetve azokban szerzőként is közremőködött. Nemzetközi projektekben nemcsak a magyar, illetve a kelet-európai térség kiemelkedő  szakértőjeként  partner,  de  több  ország  kutatási  tevékenységét  összehangoló vezető partner szerepét is betöltötte intézetével.

A Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitikai Szakosztályának titkára volt.

Szakmai érdeklidéséril az általa 2000-ben összeállított önéletrajz önmagáért beszél.  

ÖNÉLETRAJZ