Az alábbi munkákban vett részt, illetve vezetett (a teljesség igénye nélkül) ...
Az eKözigazgatás fejlesztését befolyásoló tényezők és hasznosítható tapasztalatok az újonnan csatlakozott tagállamok és Horvátország gyakorlata alapján
ICEG European Center igazgatója Társszerző, koordinátor
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
2008
Háttértanulmányok a Külügyminisztérium számára
ICEG European Center igazgatója Társszerző
CEU-ENS
2007
Fehér Könyv az Információs Társadalomról
ICEG European Center igazgatója Társszerző, koordinátor
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
2007
Megalapozó tanulmány az eGazdaság Stratégiához
ICEG European Center igazgatója Társszerző
NETI Kht / Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
2007
Szakstratégiák alkotásának módszertani megalapozása
ICEG European Center igazgatója Társszerző
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
2006–2007
Háttértanulmányok a Külgazdasági Stratégia felülvizsgálatához: Tőkekihelyezés
ICEG European Center igazgatója Társszerző
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
2006–2007
A következő lépések az információstársadalom-szolgáltatások fejlesztésében az újonnan csatlakozott tagállamokban: az eKormányzat és az eEgészségügy esete
ICEG European Center igazgatója Koordinátori eKormányzat szakértő, társszerző a magyar és az összefoglaló tanulmányokban
Európai Bizottság, DG JRC, IPTS, Seville
2006–2007
A következő lépések az információstársadalom-szolgáltatások fejlesztésében az újonnan csatlakozott tagállamokban: az eTanulás esete
ICEG European Center igazgatója Társszerző a magyar és az összefoglaló tanulmányokban
Európai Bizottság, DG JRC, IPTS, Seville
2006–2007
Az infokommunikációs technológia (IKT) fejlődése Dél-Kelet Európában – a magyar piacszerzést befolyásoló tényezők
ICEG European Center igazgatója társszerző
NKTH
2006
OISTU – Observatory for Information Society Take-Up
ICEG European Center igazgatója Szakértő, háttérelemzések szerzője
Európai Bizottság, DG JRC, IPTS, Seville
2006- 2008
Kiegészítések és szempontok a Nemzeti Akcióprogram (NAP) újraírásához
ICEG European Center igazgatója Társszerző
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
2006
Közép-Kelet Európai Klaszter Hálózat
ICEG European Center igazgatója Szakértő
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht
2006
Az EU-költségvetés-készítés és fő pénzügyi folyamatainak elemző áttekintése, a folyamatokat, valamint az egyes kölcsönhatásokat befolyásolni képes magyar szellemi műhelyek megerősítése
ICEG European Center igazgatója Szerző, szakértő
MTA
2006
A Lisszaboni Stratégia IKT indikátorai: Magyarország relatív helyzete
ICEG European Center igazgatója Szerző, Szakértő
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
2006. április – május
Ex-ante értékelés a Magyarországi Információs Társadalom Operatív Programjáról 2007–2013 között
ICEG European Center igazgatója Ex-ante előrejelzés és tanácsadás a vonatkozó Operatív Programban
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
2006. március – május
A szélessávú fejlesztéspolitika makrogazdasági hatásainak becslése a nemzetközi gyakorlatban és Magyarországon
ICEG European Center igazgatója Társszerző, koordinátor
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
2005
Mentorálási feladatok az EPIN kutatási kapacitásépítő programján belül
ICEG European Center igazgatója Társszerző, szakértő
UNDP
2005. január – 2006. június
Regionális vállalati hálózatok (klaszterek) tízéves fejlesztési programja
ICEG European Center igazgatója Kutatás a projekt keretében
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2005. szeptember – október
A támogatások felhasználásának rendszere és a költségvetés
ICEG European Center igazgatója társszerző, koordinátor
Nemzeti Fejlesztési Hivatal
2005
Versenyképességi koncepció
ICEG European Center igazgatója Részvétel a versenyképességi koncepció kidolgozásában, regionális elemzések és ágazati értékelések készítésében
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
2004. december – 2005. június
Nemzeti Szélessávú Stratégia 2005
ICEG European Center igazgatója Kordinátor, szakértő, tanulmányok társszerzője
Telkes Tanácsadó / IHM
2004. november – 2005. június
Web-alapú információs szolgáltatások fejlesztése az európai hírszolgálatokon keresztül, az integráció és a konvergencia elősegítésére a csatlakozó államokban
ICEG European Center igazgatója A magyar háttértanulmány elkészítése az IKT területén
eContent program, Európai Bizottság
2004. szeptember – 2005. június
Tényezők és hatások az információs társadalomban: előretekintő elemzés a csatlakozó országokban
ICEG European Center igazgatója Vezető, szerző; az átfogó regionális összefoglaló elkészítése, közreműködés a magyar országtanulmány elkészítésében
Európai Bizottság, DG JRC, IPTS, Seville
2003. február – 2004. december
eTEN: Transz-európai alkalmazási lehetőségek, fenntarthatóság és felhasználási modellek a közszolgáltatások területén, a kibővített Európai Unió keretei között
ICEG European Center igazgatója Szakértő, koordinátor
Európai Bizottság
2004
Gazdasági és politikai kapcsolatok az EU-bővítés után
ICEG European Center igazgatója Tanulmány társszerzője, koordinátor
UNDP, Freedom House
2004
Délkelet-európai országok növekedési lehetőségei és hatása a magyar gazdaságra, vállalati szektorra
ICEG European Center igazgatója Tanulmány társszerzője, koordinátor
Nemzeti Fejlesztési Hivatal
2004
FÁK országok növekedési lehetőségei és hatása a magyar gazdaságra, vállalati szektorra
ICEG European Center igazgatója Tanulmány társszerzője, koordinátor
Nemzeti Fejlesztési Hivatal
2004
Tanácsadás vezető információs és kommunikációs cégek számára
ICEG European Center igazgatója Tanulmánykészítés, projekt menedzsment
Synergon, Siemens
2003 – 2004
A gazdasági átmenet makrogazdasági kérdéseinek elemzése
ICEG European Center igazgatója Tanulmány szerzője, téma: A közép-európai és orosz gazdasági reformok elemzése
IRIS
2003. március – 2004. június
Külföldi működőtőke-befektetés ösztönzési stratégia megalapozása
ICEG European Center igazgatója Projekt vezetője, szakmai irányítója, összefoglaló gazdaságpolitikai konzekvenciákat összegző anyagok, tanulmányok készítője
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
2004
Magyarország növekedési folyamatai és tapasztalatai
ICEG European Center igazgatója Szakértő, a projekt koordinátora és a gazdaságpolitikai konzekvenciákat összegző anyag szerzője
UNDP, ENSZ
2004
Gazdasági Reform Európának: a kibővült EU növekedési kilátásai
ICEG European Center igazgatója Tanulmány szerzője
INEKO kutatási program
2004
A változó árfolyamok elrendezése és az EMU-tagság az előcsatlakozó gazdaságokban
ICEG European Center igazgatója Tanulmány szerzője, téma: A szabadon lebegő és az irányított árfolyamrendszerek elemzése
Globális Fejlesztési Hálózat és a CERGE, Prága
2002 – 2003
A csatlakozó országok árfolyam-stratégiái
ICEG European Center igazgatója Tanulmányok szerzője
Európai Bizottság, 5. Keretprogramja
2002 – 2003
Alternatívák a valutaárfolyam-rendszerekre a fejlődő átmeneti gazdaságokban
ICEG European Center igazgatója „Az alternatív árfolyam-rendszerek megvalósíthatóságának feltételei az átmeneti gazdaságokban” kutatás irányítása
Európai Bizottság ACE PHARE programja
2002 – 2003
Az EU-csatlakozás hatása a visegrádi országokra: ágazati következmények
ICEG European Center igazgatója Összefoglaló kiadvány elkészítése az ágazati fejlesztések (telekommunikáció, bankszektor) területén a Visegrádi országokban
AMCHAM, ICEG EC
2002. november – 2003. május
A tőkeáramlások kezelése turbulens időszakokban: tapasztalatok és tanulságok Kelet-Európából
ICEG European Center igazgatója Kutatás
Ford Alapítvány
2001 – 2002
A tőkepiacok fejlődésének nemzetközi tendenciái, a jogi szabályozás és a felügyelet szerepe a piacok működésében, különös tekintettel a szolgáltatók és a kibocsátók kockázatkezelésére
Pénzügykutató Rt munkatársa, társszerzők: Bozzai Rita, Gáspár Pál, Várhegyi Éva
PSZÁF
2000
Előrejelzés a 2000–2005 között várható főbb makrogazdasági folyamatokról
Pénzügykutató Rt munkatársa, társszerzők Petschnig Mária Zita, Várhegyi Éva, Gáspár Pál
Zwack Unikum Rt
2000
Magyarország tőkeabszorpciós lehetőségeinek elemzése
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Gazdasági Minisztérium
1999
A magyar gazdaság növekedési potenciálja és a világgazdasági trendek hatása.
Pénzügykutató Rt munkatársa, társszerző: Ludányi Arnold
Pénzügyminisztérium
1998–1999
A tőkeáramlások kezelése
Pénzügykutató Rt munkatársa, társszerzők: Antalóczy Katalin, Mohácsi Kálmán, Várhegyi Éva
Pénzügyminisztérium
1998
A kelet- és közép-európai régió gazdasági helyzete és kilátásai (1997–2002)
Pénzügykutató Rt munkatársa, társszerző:Ludányi Arnold
Kereskedelmi és Hitelbank
1998
A nemzetközi tőkepiaci válság hatása a magyar gazdaságra
Pénzügykutató Rt munkatársa, társszerzők: Gáspár Pál, Ludányi Arnold
Pénzügyminisztérium
1998
Technológiai fejlesztés, az IKT-szektor és a lehetséges fejlődés Magyarországon. A magyar gazdaság lehetséges fejlődése
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Pénzügyminisztérium
1998. szeptember – 1998. október
Kelet-európai árfolyampolitikai alternatívák
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
ACE-PHARE kutatási projekt
1997–1998
Monetáris problémák az átalakuló gazdaságokban
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
ACE-PHARE kutatási projekt
1997–1998
“Fiscal Deficit and Public Debt in Transition Economies ”.
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
ACE-PHARE kutatási projekt
1997–1998
A nyugat- és kelet-európai gazdaságok makrogazdasági kilátásai 1998–2010 között
Pénzügykutató Rt munkatársa, társszerzők: Gáspár Pál, Ludányi Arnold
TVK (Tiszai Vegyi Kombinát)
1997
Árfolyampolitikai alternatívák
Pénzügykutató Rt munkatársa, társszerzők: Várhegyi Éva, Gáspár Pál
Pénzügyminisztérium
1997
Kettős deficit a magyar gazdaságban
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Pénzügyminisztérium
1997
A tőkepiacok fejlődése és a növekedés kapcsolata
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Center for Private Enterprise
1997
A költségvetés és a monetáris rendszer kapcsolata
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Pénzügyminisztérium
1996
Az államadósság kezelése
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Pénzügyminisztérium
1996
Az átalakuló országok monetáris problémái
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
ACE-PHARE kutatási projek
1996
A megtakarítások növekedésének gazdaságpolitikai tényezői
Pénzügykutató Rt munkatársa, társszerzők: Várhegyi Éva, Gáspár Pál
Pénzügyminisztérium
1996
A tőkeáramlások liberalizációja Magyarországon
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Pénzügyminisztérium
1996
A tőkemozgások liberalizációjának célszerű lépései az EU-csatlakozás előkészítése során
Pénzügykutató Rt munkatársa, társszerző: Várhegyi Éva
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
1996
A tőkeáramlások liberalizálásának nemzetközi tapasztalatai
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Tulajdon Alapítvány
1996
Infláció a magyar gazdaságban 1990 után
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Pénzügyminisztérium
1996
A költségvetés és a monetáris rendszer kapcsolata
Pénzügykutató Rt munkatársa, társszerző: Várhegyi Éva
Pénzügyminisztérium
1995
Regionalizmus a világgazdaságban
MTA VKI munkatársa, társszerző
UN WIDER, Helsinki, Finnország finanszírozásával
1994–1995
Az 1996. évi költségvetési törvénytervezet véleményezése
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Pénzügyminisztérium
1995
Az adórendszer reformjának lehetséges lépései
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Pénzügyminisztérium
1995
A megtakarítások növelésének gazdaságpolitikai tényezői
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Pénzügykutató Rt
1995
Az 1995–1997es költségvetési kiigazítás Magyarországon
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
Pénzügykutató Rt
1995
The insertion of Eastern Europe into the International Division of Labour
MTA VKI munkatársa, társszerző
TEPSA, Brüsszel, Belgium, EU PHARE-ACE finanszírozásával
1993–1994
Az 1991–1993 közötti recesszió és költségvetési folyamatok kapcsolata az Európai Unióban
Pénzügykutató Rt munkatársa, szerző
1993